Showband Domuko

Historie

Showband Domuko is in september 1958 opgericht is uit het Dokkumer Muziek Korps.In dit jaar blies de uit Den Haag afkomstige mevr. L. Kluft de drumband nieuw leven in. Zij was het die de majorettes deel van Domuko maakte. De band stampt oorspronkelijk uit 1958, maar vanaf 1968 nam Willem Meinsma oftewel “Mister DOMUKO” het heft in handen. Toen Mevrouw Kluft, die de eerst aanzet had gegeven met haar gezin naar Lemmer verhuisde nam Willem al snel het roer helemaal over en vormde een nieuw bestuur om zich heen. Mensen van het eerste uur waren Pieter en Joke Lourens-Haalstra en Zwanie Vellema,toen nog de verloofde van Willem. Eind zeventiger jaren werden Piet en Joke opgevolgd door Jan en Hennie Groen-Wijnsma, Johannes van der Zwaag en Zwanie was inmiddels mevrouw Meinsma geworden.Voor de majorettes trad mevrouw Froukje Bouma-Wierstra toe tot het bestuur.

De tachtiger en negentiger jaren begon DOMUKO echt te groeien en behaalde men de grootste successen. Veel werd opgetreden in binnen- en buitenland en er werd tweemaal deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Hier in het hoge noorden was DOMUKO “De Trendsetter” voor de nieuwe stijl drumbands. Als eerste de majorettes in 1968, ook als eerste de lyra’s in 1972 daarna de marimba’s, xylofonen en colorguards. Willem was voorzitter, instructeur, tamboer-maitre en algeheel leider van de band. Hij en zijn vrouw werden ook vaak de “vader en moeder” van DOMUKO genoemd. Zelf hadden ze ook de neiging om de leden een beetje als hun kinderen te zien. De Meinsma’s stopten in december 1996 als actieve leden maar waren en zijn als ereleden op de achtergrond nog steeds aanwezig, vooral bij het verwezenlijken van het nieuwe clubhuis heeft Willem danig zijn steentje bijgedragen.

In 2008 is er vanwege het 40 jarige jubileum van Showband Domuko een reunie georganiseert. Deze dag was een groot succes.


Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!